Styrelse

Följande personer ingår i hammarkörens styrelse
Ordförande

Barbro Folkesson-West

Vice Ordförande

Sven West

Ledamöter

Karin Gerden
Kjell Johnsson
Ingela Löfstrand
Gunna Selldin
Karin Sundkvist

Suppleanter

Sara Liedholm
Ingrid Nilsson