Vice Ordförande

Vice ordförande är Helena Almgren